Det er vigtigt for os at vore kunder får den rigtige løsning til det aktuelle behov, både hvad angår
dimensionering af anlægget, graden af automatisering men også den samlede løsning med
buffertank og materialehåndtering.


 • HDG Compact 200 KW
 • 3000 ltr. buffertank
 • 42 m3 træpillesilo

Kongeådalens Efterskole valgte HDG på grund af ønsket om høj kvalitet og minimal daglig vedligehold.

Da vi for ca. ét år siden skulle vælge nyt fyringsanlæg til erstatning for et udtjent oliefyr til opvarmningen af 5150 m2 lokaler inkl. flere elevboliger, valgte vi at undersøge markedet grundigt i samarbejde med vor tekniske rådgiver. Vi ville sikre, at vi med en så stor investering fik et anlæg, der helt kunne leve op til vore krav til minimal daglig driftsopgaver, sikker service og support.

Da vi samtidig skulle bygge en ny bygning til anlægget var rådgivning og planlægning et vigtigt element i vort leverandørvalg.

Vi valgte BSM (nu CN Energy) til opgaven, da man der kunne løfte opgaven i samarbejde med vor rådgiver og os. Vi har haft en helt problemfri projektering og installation og budgettet holdt 100 %, et punkt vor bestyrelse lagde stor vægt på i hele processen.

Vi ser allerede nu, at vi vil spare langt mere end de 50 %, vi havde sat som mål i budgettet.

Vi havde også et ønske om at kunne overvåge og styre anlægget decentralt sammen med den øvrige Danfoss styring, vi har på ventilation og varme i de forskellige bygninger. 

Også her er vi kommet i mål som ønsket.

Jens Christian Andersen
Kongeådalens Efterskole


 • HDG Compact 50 KW
 • 1000 ltr. buffertank

Gårdejer Klaus Christensen byggede i 2012 en ny ejendom med et samlet areal på 750 m2, heraf 375 m2 beboelse, samt værksted til vedligeholdelse af maskinparken, og det naturlige valg var et flis-anlæg, da der til gården hører 50 ha skov.

Klaus fortæller: "Jeg mødte Andreas fra BSM Bio Fyringsanlæg (nu CN Energy) på Landbrugsmessen Gl. Estrup og fik en rådgivning, som var seriøs, og fra en person der vidste noget om biofyringsanlæg. 

Anlægget hørte ikke til i den billige ende, når jeg så investeringen på kort sigt, men kvaliteten var og har været overbevisende, vi startede anlægget op, og det har kørt siden uden stop.

Flismagasinet skulle være kompakt, og vi valgte en opbygning i forlængelse af fyrrummet med plads til 25 m3 og med HDG flexi blade delivery system, så mere enkelt kan det ikke være, og så har vort flisforbrug været langt mindre end forventet, så der har kun været positive oplevelser.

Vi har også lavet serviceaftale med HDG servicepartner Taulborg VVS, som installerede anlægget."

Gårdejer Klaus Christensen (til venstre)
og Karsten, Frisenvoldvej 26


 • HDG Compact 100 KW
 • 2000 ltr. buffertank

Godsejer Torben Bille-Brahe fortæller – ”Jeg vidste, hvad jeg gik efter, da godset i 2011 skulle have nyt biobrændselanlæg, der skulle være så lidt vedligeholdelse som muligt og ikke mindst driftssikkerheden var vigtig, da vi opvarmer en stor fredet bygning, der ikke er specielt godt isoleret. 

Hidtil havde vi daglige opgaver med rensning og pasning af anlægget, hvilket betød at vi var nødt til hele tiden at have opsyn med anlægget, nu tømmer vi askeskuffen hver 14. dag i vinterperioden og hele renseprocessen foregår automatisk.

Jeg blev af en skovkollega anbefalet HDG fra BSM Bio Fyringsanlæg (nu CN Energy), og den anbefaling kan jeg med god samvittighed give videre, anlægget har til fulde levet op til forventningerne.

Da vi selv har 144 ha PEFC-certificeret skov, var det også helt naturligt at vælge et anlæg, der har en optimal effektivitet ved anvendelse af flis. Vi ønsker selvfølgelig at bidrage til bæredygtigt skovbrug og at være så selvforsynende som muligt. Vi lagrer flisen et år før brug.

HDG Compact anlægget har levet op til forventningerne og vi har en serviceaftale med Sprattenborg Smedie, som årligt servicerer anlægget, så der har ikke været driftsforstyrrelser siden opstarten i 2011.”

Godsejer Torben Bille-Brahe,
Fraugdegaard Gods


 • HDG Compact 200 KW
 • 3000 ltr. buffertank
 • HDG Compact 10 KW

Jeg har ansvaret for komforten til skolens 85 elever samt lærere og opvarmningen af 3200 m2 inkl. flere boliger. 

Da skolen skulle have det gamle pillefyr udskiftet, blev vi af en kollega i branchen anbefalet at se på HDG.

Vi valgte HDG Compact 200 KW på grund af den fuldautomatiserede drift og minimal driftsvedligehold.

Jeg sætter pris på, at anlægget er nemt at servicere via HDG SPS-reguleringsteknikken, der sikrer optimalt overblik over driftstilstand i dagligdagen. Ligeledes at lokalet, hvor anlægget står, fremstår som et teknikrum og ikke et ”fyrrum”.

Med vort nye anlæg er der kun behov for at rense pillefyret hver anden måned, og vi bruger ca. 125 tons piller årligt.

Jeg har nu også valgt et HDG 10 KW anlæg til min egen privatbolig – hvorfor ikke vælge det bedste til sig selv også!

Jeg kan kun anbefale andre, der påtænker et biobrændsel anlæg at se på HDG som en mulighed.

Keld Rødvig, Den Rytmiske Højskole


 • HDG Compact 150 KW
 • 2000 ltr. buffertank

Da vores energiomkostninger til opvarmning af udstilling, værksted og lagerfaciliteter på ca. 4000 m2 efterhånden nærmede sig en ¼ mio. kr., fandt vi behov for at gennemtænke, hvilke muligheder vi havde på den post. 

Vi var gennem mange overvejelser omkring forskellige opvarmningsmuligheder, men fandt biobrændsel som det rette valg for os både økonomisk men også med tanke på miljøet.

Vi blev fra flere sider anbefalet et HDG anlæg og så flere større anlæg i drift.

For os er det vigtigt, at anlægget passer sig selv, har stor driftsikkerhed og et minimum af servicearbejde.

Vi valgte et HDG Compact 150 KW anlæg med fuldautomatisk drift, og det valg har vi ikke fortrudt.

Vi har oplevet en meget engageret proces fra leverandøren og har forventning til en halvering af vores energiomkostninger til brændsel.

Henning og Jan Karlsen,
indehavere af Sandby Smedie & Maskinhandel A/S


 • HDG Compact 35 KW
 • 1000 ltr. buffertank

Jeg valgte HDG Compact 35 KW biofyringsanlæg fra BSM (nu CN Energy), fordi vi ville have autodrift og høj komfort, og det har vi fået med Compatronic Hightech-regulering - et kvalitetsanlæg der passer sig selv.

Vi skiftede fra en kombination af oliefyring og træfyring og oplever en fyringsøkonomi, hvor vi har sparet ca. 50% i forhold til forbrug af fyringsolie. 

Samtidig er der ingen arbejde med biobrændselsanlægget, vi skal kun én gang om måneden tømme ca. 3 kg aske fra anlægget. Der er ligeledes automatisk rensning af røgfladerne, så mere enkelt kan det ikke være.

Vi valgte et HDG Compact 150 KW anlæg med fuldautomatisk drift, og det valg har vi ikke fortrudt.

Vi har oplevet en meget engageret proces fra leverandøren og har forventning til en halvering af vores energiomkostninger til brændsel.

Jørgen Holst,
indehaver af JH Ståldesign