HDG's Compact og M-kedler kan kombineres med forskellige typer siloudtagssystemer, varmestyringer, udstyr til fyldning af siloer o.s.v. Et velfungerende varmesystem er således en kæde af funktioner, der alle skal fungere optimalt for at sikre en stabil og økonomisk attraktiv drift.

Vandreristene i de store HDG Compact kedler muliggør fyring med flis med op til 65 % relativ fugtighed, samt spåner og træpiller. Compact 100/150/200 kedlerne er meget velegnede til installation på skoler, slotte og herregårde, kommunale bygninger, industri og andre steder med behov for opvarmning af op til 50000 m2.

Compact-anlæggenes gennemprøvede forbrændings og reguleringsteknik sikrer en stabil og emissionsfattig forbrænding samt en komfortabel og problemløs opvarmning. Den luftkølede vandrerist muliggør en konstant varmeydelse selv med fugtigt og relativt dårligt brændsel. Tilførslen af brændsel via den særdeles robuste støbejerns-cellesluse og stoker giver en meget høj sikkerhed mod nedbrud - selv ved forekomsten af større fremmedlegemer i brændslet.

Fyringsanlæggene kan udvides med forskellige moduler der giver mulighed for at fjernovervåge driften og holde kontrol med anlægget. Den simpleste overvågning er via SMS. Ved hjælp af en PC og internetforbindelse kan alle anlægsfunktioner overvåges, aktuelle driftsdata udlæses og styringsparametrene ændres og justeres uanset hvor i verden man befinder sig.

CN Energy og HDG står altid til rådighed med hensyn til råd og vejledning i forbindelse med forespørgsler og projektering af biobrændselsanlæg. CN Energy har en stor database med tekniske specifikationer og tegninger af anlæg i drift, og vi kan via HDG trække på specifikationer og erfaringer fra alle HDG's anlæg spredt ud over hele Europa.

Læs EF-overensstemmelseserklæring for Compact-serien her

Læs EF-overensstemmelseserklæring for M-serien her

 

 


Brændsler

 • Flis (maks. 50x30x20 mm, maks. 65% relativ fugtighed)
 • Spåner (maks. 65% relativ fugtighed)
 • Træpiller


Kedeleffekter

 • HDG Compact 100: 30 - 100 kW
 • HDG Compact 115: 35 - 115 kW
 • HDG Compact 150: 45 - 150 kW
 • HDG Compact 200: 57 - 190 kW
 • HDG M150: 52 - 150 kW
 • HDG M175: 52 - 175 kW
 • HDG M200: 600 - 200 kW
 • HDG M240: 72 - 240 kW
 • HDG M300: 92/97 - 310/328 kW
 • HDG M350: 105 - 350 kW
 • HDG M400: 120 - 400 kW