CN 25

Kedelserien er en 3-træks-kedel opbygget efter de bedste principper indenfor konstruktion af kedler for fastbrændsel og stokerfyring. Alle dele er dimensioneret med henblik på at udnytte det indfyrede materiale bedst muligt.

Forbrændingskammeret er cirkulært. Det giver den bedste varmeoptagelse og samler asken så meget som muligt. Kedlerne er solidt udført og velisolerede, og alle dele der kommer i kontakt med røgen, er udført af korrosionsbestandigt stål.

Kedlerne kan leveres med lågen hængslet i højre eller venstre side, og røgafgangen ovenud eller bagud efter eget ønske.

Læs EU-overensstemmelseserklæring her