CN bioudmader (biofeeder)

CN bio-udmader (biofeeder)
CN Energys Bio-udmader er et færdigt system til automatisk fødning af stokerkedler med biobrændsel (træflis, spåner, piller m.m.) fra silo til stokerkedel.

Udmader anlægget giver mulighed for anvendelse af flere forskellige brændsler i forbindelse med automatisk påfyldning af anlægget.

Funktion
Der påfyldes X antal m3 biobrændsel i siloen og hver gang stokeren mangler brændsel starter udmaderen automatisk.

To bladfjedre drejer rundt i bunden af siloen og skubber biobrændslet hen til sneglen, hvorefter sneglen transporterer biobrændslet op til en cellesluse som fører det ned i stokeren.
Når siloen er fuld, vil bladfjedrene bøje sig rundt om rotationspladen og efterhånden som der bliver mindre biobrændsel i siloen, retter bladfjedrene sig op og tager derved en passende mængde biobrændsel med hele tiden. Dette er samtidig med til at forhindre brodannelse af flis i siloen.