Vi har 5 servicevogne, der er klar til at rykke ud og hjælpe dig. Normalt kan vi afhjælpe tingene på stedet, for vi dygtige servicefolk og de fleste reservedele på lager.

Ring på 7482 1919, når du har brug for service. 


CN rådgiver gerne om muligheder for ombygning af eksisterende fyringsanlæg, og vi udfører reparationer på langt de fleste pillefyr, flisfyr, fastbrændselskedler osv.

Kontakt os på 74 82 19 19 for en dialog om muligheder og rådgivning i forbindelse med ombygning. Vi har stor erfaring med at finde praktiske, driftssikre og energioptimale løsninger.

HUSK! En ombygning kræver godkendelse af skorstensfejeren.