Der er en nærmest uudtømmelig mængde energi i jorden. Ved brug af en jordvarmepumpe kan energien udnyttes til boligopvarmning og varmt brugsvand. Varmen kan hentes frem til selve varmepumpen via nedgravede jordslanger tæt ved overfladen eller geotermiske prober, der føres lodret eller skråt ned i stor dybde. Viessmann jordvarmeanlæg er ekstremt effektive med god levetidsøkonomi.

Læs mere her: 

Jord-til-vand varmepumper