HDG's Compact og M-kedler kan kombineres med forskellige typer silo udtagssystemer, varmestyringer, udstyr til fyldning af siloer o.s.v. Et velfungerende varmesystem er således en kæde af funktioner, der alle skal fungere optimalt for at sikre en stabil og økonomisk attraktiv drift.

Vandreristene i de store HDG Compact kedler muliggør fyring med flis med op til 65 % relativ fugtighed, samt spåner og træpiller. Compact 100/150/200 kedlerne er meget velegnede til installation på skoler, slotte og herregårde, kommunale bygninger, industri og andre steder med behov for opvarmning af op til 50000 m2.

Compact-anlæggenes gennemprøvede forbrændings og reguleringsteknik sikrer en stabil og emissionsfattig forbrænding samt en komfortabel og problemløs opvarmning. Den luftkølede vandrerist muliggør en konstant varmeydelse selv med fugtigt og relativt dårligt brændsel. Tilførslen af brændsel via den særdeles robuste støbejerns-cellesluse og stoker giver en meget høj sikkerhed mod nedbrud - selv ved forekomsten af større fremmedlegemer i brændslet.

Fyringsanlæggene kan udvides med forskellige moduler der giver mulighed for at fjernovervåge driften og holde kontrol med anlægget. Den simpleste overvågning er via SMS. Ved hjælp af en PC og internetforbindelse kan alle anlægsfunktioner overvåges, aktuelle driftsdata udlæses og styringsparametrene ændres og justeres uanset hvor i verden man befinder sig.

 CN Energy og HDG står altid til rådighed med hensyn til råd og vejledning i forbindelse med forespørgsler og projektering af biobrændselsanlæg. CN Energy har en stor database med tekniske specifikationer og tegninger af anlæg i drift, og vi kan via HDG trække på specifikationer og erfaringer fra alle HDG's anlæg spredt ud over hele Europa.


Brændsler

 • Flis (maks. 50x30x20 mm, maks. 65% relativ fugtighed)
 • Spåner (maks. 65% relativ fugtighed)
 • Træpiller

Kedeleffekter

 • HDG Compact 100: 30 - 100 kW
 • HDG Compact 115: 35 - 115 kW
 • HDG Compact 150: 45 - 150 kW
 • HDG Compact 200: 57 - 190 kW
 • HDG M :175 - 400 kW

Læs eller download brochurer, tekniske data og målskitser her. Ring altid om oplysninger om krav til installation på 74821919.


Tegningen viser brændslets vej gennem sluse og stoker til toppen af vandreristen. Brændslet afgasses på risten og forbrændingsgassen presses op gennem en smal spalte i brændkammerstenene, hvor sekundærluften tilsættes. Gasserne forbrænder ved meget temperatur i den øverste del af brændkammeret og energien i røggassen optages af de lodrette hedeflader (blå farve) der automatisk rengøres af rensningsturbolatorerne.

 • Avanceret forbrændingsteknik ved hjælp af luftkølet vandrerist.
 • Forbrændings- og kapacitetsregulering med lambdasonde (iltmåling) og temperaturføler i brændkammer.
 • Automatisk askeudtag og rensning af varmeflader.
 • Patenteret cellesluse som sikring mod tilbagebrand.
 • Konstant ydelse selv ved forskelle i brændselskvalitet.
 • Automatisk optænding ved hjælp af varmluftblæser.
 • Høj betjeningskomfort med automatisk rensning og askeudtag.
 • Minimum service.
 • Lave emissionsværdier.
 • Høj driftsikkerhed.
 • Opfylder emissions-grænseværdier og sikkerhedsforskrifter.