HDG K10, K15, K21, K26 og K33 er en serie træpille-kedler til kvalitetsbevidste brugere der ønsker maksimal komfort og driftsikkerhed.

Kedlerne er forsynet med et magasin til 150 kg træpiller. Magasinet kan fyldes manuelt eller fra et fjernlager via sugesystem eller snegl.

Gennemprøvet design og innovativ automatik sørger for optimal styring af forbrændingen. Stokersneglen transporterer og doserer træpiller fra pillebeholderen til brænder-skålen fremstillet i varmebestandigt ædelstål.

Ved den automatiske opstart tændes træpillerne ved hjælp af varm luft og forbrændingen styres via en brændkammer-temperatur føler. Derved sikres en fuldstændig forbrænding af træpillerne, lave emissioner og en minimal askemængde.

For at holde en konstant høj virkningsgrad renses varmefladerne og brænderskål automatisk, og de 2 askesnegle transporterer asken over i askeskuffen. Askeskuffen har et så stort volumen, at den normalt kun skal tømmes en til tre gange årligt.

Hele kedlen skal rengøres mindst en gang årligt og det gøres ofte i forbindelse med det årlige serviceeftersyn.

Kedeleffekter:

HDG K10:  3 - 9,9 kW
HDG K15:  4,4 - 15 kW
HDG K21:  6,3 - 21 kW
HDG K26:  7,5 - 25,9 kW
HDG K33:  9,8 - 32,5 kW

Læs eller download brochure, tekniske data samt målskitser og krav til mindsteafstande i fyrrummene. Af hensyn til service og vedligehold er det afgørende vigtigt at mindsteafstandene overholdes. Hvis nogle afstande er mindre end krævet skal der tages passende forholdsregler således at service og vedligehold stadig kan udføres.