Fyring med brænde er både attraktivt ud fra et økonomisk og et økologisk synspunkt. HDG's brændekedler er karakteriseret ved store brændselsmagasiner og en overordentlig høj udnyttelsesgrad. Det betyder lange indfyringsintervaller og et minimum forbrug af brændsel, til gavn for økonomien og komforten.

CN Energy markedsfører følgende 3 af HDG's brændekedler i Danmark. HDG Navora der er den mindste af kedlerne, HDG Euro der er den mest alsidige og HDG Turbotec til de største behov. 

Læs eller download brochure, tekniske data samt målskitser og krav til mindsteafstande i fyrrummene. Af hensyn til service og vedligehold er det afgørende vigtigt at mindsteafstandene overholdes. Hvis nogle afstande er mindre end krævet skal der tages passende forholdsregler således at service og vedligehold stadig kan udføres.